Fair use policy

KPN kent zoals de andere providers de ‘fair use policy’ als het gaat om onbeperkt internetten. Dit houdt kort in dat men het onbeperkt internetten toelaat met uitzondering van enkele zaken. KPN en dus ook Hi.nl houden het verbruik van hun klanten goed bij. De andere providers zelden tot niet.

De ‘spelregels’ zijn vaak van toepassing op databundels die je met je mobiele telefoon toegang geven tot internet en e-mail.

1. Internetbundels zijn niet bedoeld voor VOIP (Voice over IP) of SMSoIP (SMS over IP) diensten.

2. Het is niet toegestaan de internetbundels anders dan met een mobiele telefoon te gebruiken.

3. Je mobiele telefoon als modem, router of door andere randapparatuur  te gebruiken.

4. Je internetbundels te delen met een ander.

5. De provider kan bij drukte op het mobiele netwerk, de beschikbare capaciteit naar rato verdelen op basis van de snelheid van je Internetbundel.

De ene provider doet niets met deze regels de ander is er actief mee. Als men zich actief opstelt, dan lees je dat altijd op de website bij het ‘mobiel internet’ gedeelte. Het staat dan ook duidelijk in de voorwaarden. Voor de meeste gebruikers spelen de bovenstaande punten sowieso niet.